CTM#11 Onion (clean) arhitektura

Na razvojnom putu Software Developera javljaju se mnoga pitanja kao i sumnje vezana sa različitim aspektima dizajna softverskih komponenti i arhitekture. U početku, pretežno su to pitanja tehničke prirode, a kasnije dobijaju apstraktnu konotaciju, a neka od njih su obično:

– Gde treba da čuvam business logiku i domain model? Da li oni treba da idu zajedno?
– Da li uopšte treba da napravim ‘manager’ i ‘helper’ klase??
– Da li je NEW Keyword zaista zlo?
– Ako koristimo ORM framework, da li tada koristimo kreirane data objekte kao domain objekte?
– Kako se domain objekti razlikuju od DTO objekata ili POCOs?
– Da li mi je potrebna apstrakcija za svaki layer?

Ovakvih pitanja je mnogo… Ovo predavanje će pokušati da odgovori na neka od njih i prezentovati čistu (Onion) arhitekturu, koja vodi do kvalitetnog dizajna koji kasnije može lako da se proširuje.

Ivan Nemeš je Technical team lead, Software arhitekta i strastveni .Net Developer koji voli svoje ruke da drži duboko zaprljane u kodu. Radi u internacionalnoj kompaniji Datum Solutions, koja radi na projektima u okviru content management-a, digitalizacije i automatizacije procesa u velikim sistemima i industrijama za firme iz USA, Australije i Zapadne Evrope.
Ivan je izuzetno posvećen razumevanju bilo kog framework-a koji koristi i ima snažnu tendenciju da uvek usavršava svoje veštine, a sve to u cilju stvaranja što bolje i čistije arhitekture sa svakim narednim projektom. Slobodno vreme voli da provodi aktivno, igra fudbal, ide na plivanje, košarku ili bilijar.

https://www.linkedin.com/in/ivannemes/