CTM #4 – Introducing MVP design patterns: Technological debt (MVP) pattern

Softversko inženjerstvo nije dalo svoju poslednju reč i popisalo sve moguće design patterne, odnosno nije iscrpelo sve mogućnosti. Kao što postoje klasični design patterni, tako mogu da nastanu neki novi patterni, ili makar tako tvrdi autor u svom predavanju.

Pretpostavljam da ste upoznati sa osnovim modelima design pattern-a i da znate za neke klasične kao što su abstract factory ili template method. A da li vam je ikad palo na pamet da razmislite o tome da li je moguće kreirati neki nov design pattern? Da li ste razmišljali o tome kako biste vi to uradili? Mališa jeste i na sledećem našem okupljanju će nam predstaviti MVP design patterne, konkretno Technological debt (MVP) pattern.

Smisao MVP design patterna je da olakšaju i osiguraju put od mogućeg do realizovanog MVP-a, odnosno da ponude moguće dobre prakse i zajednički jezik pri razvoju MVP-a.

Mališa Pušonja radi kao Chief R&D inženjer u Devana Labs-u na njihovom novom blockchain projektu. Takođe je jedan od osnivača MVP Workshopa. Zadužen je za tehnologiju i inženjering, MVP dizajn obrasce, blog contributor i jedan od originalnih autora MVP Workshop metodologije.

Na koji način Mališa rešava probleme sa Technology debt-om prilikom razvoja novih proizvoda, dođite da čujete u četvrtak 23. marta u prostorijama Poslovnog inkubatora Novi Sad, predavanje će početi u 18:00h.